Kamus Bergambar 3 Bahasa

  • $15.00
    Unit price per 


Panduan terbaik dan mudah untk kanak-kanak.

Sebuah kamus bergambar yang memuatkan sistem tribahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Arab -dengan suku kata yang diwarnakan bagi memudahkan penyebutan. 

Mudah dibawa serta menarik minat kanak-kanak untuk memiliki dan memahami ketiga-tiga bahasa.

▪️aktiviti bahasa pada halaman terakhir